2108620000 - 6984314170

Αναλογικά Συστήματα

 

KX-TES824SMALL

KX-TES824

Μέχρι 8 εξωτερικές γραμμές και 24 εσωτερικά τηλέφωνα… More

KX-TEA308SMALL

KX-TEA308

3 εξωτερικές γραμμές επικοινωνίας και 8 εσωτερικά τηλέφωνα… More