Άμεση τεχνική υποστήριξη

Άμεση τεχνική υποστήριξη απο 08.00 - 22.00 : Τηλεφωνική υποστήριξη Τηλεσυντήρηση Αμεση επίσκεψη στον χώρο σας.

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση τηλεφωνιών κέντρων. Αποξήλωση και εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου σέ αλλο χώρο

Ανταλλακτικά

Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών που καλύπτει τόσο κέντρα που βρίσκονται σε κυκλοφορία οσο και παλαιά 10-20 ετών